Stand-by pakket voor ondernemers

Bowmer & Nuiten Advocaten heeft een rechtsbijstandpakket voor ondernemers ontwikkeld dat tegemoet komt aan de behoefte bij ondernemers om snel, eenvoudig en voordelig over juridische bijstand te beschikken.

Voordelen:

 • Direct toegang tot eigen advocaat
 • Over en weer regelmatig overleg met het voordeel dat in voorkomende zaken geen uitgebreide voorlichting meer nodig is
 • Goede onderlinge bereikbaarheid
 • Overzichtelijke en veel beter beheersbare kosten
 • Advies en bijstand met betrekking tot elk belang zonder de uitsluitingen die veelal voorkomen in rechtsbijstandspolissen

Inhoud van het pakket:

 1. Zonder berekening van kosten telefonische overlegmogelijkheid en gratis telefonische adviezen met eigen advocaat. (Het is ter beoordeling aan de advocaat of er gezien de aard van de vraagstelling met een telefonisch advies kan worden volstaan).
 2. Wanneer moet worden geprocedeerd of schriftelijke adviezen moeten worden gegeven: De eerste vijf uren rechtsbijstand per jaar: Gratis (u bespaart ± € 1.250,- exclusief BTW en exclusief verschotten).
 3. De volgende vijf uren per jaar tegen een basisuurtarief van € 150,- exclusief BTW, kantoorkosten en verschotten (u bespaart ± € 500,-).
 4. Na de eerste tien uren wordt pas het geldende kantoortarief per uur berekend.
 5. Op de bovengemelde kortingen kan per jaar slechts eenmaal aanspraak worden gemaakt. Wanneer in een dossier in enig jaar, recht bestaat op tariefkorting en de korting in het aanvangsjaar nog niet volledig is genoten, zal de tariefkorting van het aanvangsjaar van toepassing blijven met betrekking tot het betreffende dossier totdat de korting uit het aanvangsjaar in dit dossier geheel is genoten. Tenzij er sprake is van de bovengenoemde situatie, vervalt aan het eind van een jaar het recht op de eventueel niet-genoten tariefkorting van het betreffende jaar.
 6. Kosten stand-by pakket: € 1.950,- exclusief BTW per jaar behoudens opzegging.


Opzegging kan – door beide partijen – worden verricht tegen het eind van een kalenderjaar.

Abonneren:

Print dit artikel, vul onderstaand formulier in en stuur het per e-mail of post naar ons op:

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een kopie retour ondertekend door uw behandelend advocaat/ contactpersoon ter bevestiging van uw abonnement samen met een factuur. Na betaling van de factuur kunt u meteen met uw advocaat aan de slag.

In het kader van de identificatieplicht verzoeken wij u om een legitimatiebewijs van de tekeningsbevoegde mee te sturen.

Stand by pakket

Ondergetekende wenst zich te abonneren op bovenstaand stand-by pakket.

Als behandelend advocaat zal optreden: ………………….

Indien meer specialistische kennis is vereist, zal de terzake gespecialiseerde advocaat van kantoor optreden.

Met ondertekening van dit formulier verklaart de cliënt kennis te hebben genomen van de op algemene voorwaarden van het kantoor en deze te accepteren. De algemene voorwaarden kunt u hier raadplegen.

Plaats, ……………..

Datum, …………….


Naam cliënt:

Contactpersoon:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mail:

----------------------------------------
Namens de client

----------------------------------------
Veldhuijzen & Nuiten B.V.
h.o.d.n Bowmer & Nuiten Advocaten

Neem contact op