Geschillencommissie advocatuur

Bowmer & Nuiten is aangesloten bij de Geschillencommissie advocatuur. Indien een interne klacht niet tot een oplossing leidt, dan kan de cliƫnt zich wenden tot de Geschillencommissie. Meer informatie hierover is beschikbaar op www.degeschillencommissie.nl.

Indien de opdrachtgever een consument is, beslist de Geschillencommissie door middel van een bindend advies, tenzij de opdrachtgever, die consument is, zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door de advocaat tot de civiele rechter wendt. Indien de opdrachtgever, die consument is, niet conform de bepalingen van het Reglement Geschillencommissie de nog openstaande declaratie(s) van de deelnemer in depot stort bij de Geschillencommissie, zal arbitrage van toepassing zijn. Geschillen met zakelijke opdrachtgevers worden door de Geschillencommissie beslecht door arbitrage.