Civielrechtelijk bestuursverbod ingevoerd

Per 1 juli jl. is het civielrechtelijk bestuursverbod ingevoerd. Hiermee verkrijgen de faillissementscurator en het openbaar ministerie de mogelijkheid om frauderende bestuurders een bestuursverbod van maximaal vijf jaar te laten opleggen door de rechter. Het civielrechtelijk bestuursverbod komt voort uit het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht en is mede bedoeld om de positie van de curator en zijn fraudesignalerende taak te versterken.

Civielrechtelijk bestuursverbod ingevoerd