Faillissementen Doucheconcurrent Schiedam B.V. en Doucheconcurrent Beverwijk B.V.

Op 17 januari jl. zijn de faillissementen uitgesproken van de Doucheconcurrent Schiedam B.V. en Doucheconcurrent Beverwijk B.V. waarbij Mr. P.J.E.M. Nuiten als curator is aangesteld.

Mededeling:

Indien u een bestelling heeft geplaatst bij één van deze bedrijven (of via de webshop) gelieve een e-mail te zenden aan insolventies@bnlegal.nl. Wij verzoeken u vriendelijk een kopie van de factuur mee te zenden.

Update 23-01-2023
Doucheconcurrent Schiedam B.V. en Doucheconcurrent Beverwijk B.V. waren aangesloten bij de Stichting Garantieregelingen CBW. Uitsluitend klanten die in de winkel van één van deze bedrijven (en dus niet via de webshop) hun bestelling hebben gedaan, kunnen mogelijk een beroep doen op de CBW-erkend Aanbetalingsregeling. Deze regeling is uiteengezet in de CBW-erkend-voorwaarden voor Woonwinkels in artikel 19. Als het goed is heeft u bij aankoop een exemplaar van deze voorwaarden ontvangen.

U kunt een beroep doen op de aanbetalingsregeling als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft (woninginrichtings)producten gekocht bij één van deze bedrijven tussen 2-10-2020 en 17-1-2023 (periode van deelname aan CBW-erkend).
 • Er is niet uitgeleverd, er is geen aanbetaling terugbetaald.
 • Uw vordering is ingediend en gecontroleerd (‘geverifieerd’) door de curator.
 • U heeft gekocht in de winkel. Webwinkelaankopen vallen helaas niet onder de aanbetalingsregeling. Ook klachten, service-/garantiegevallen of foutieve/beschadigde leveringen vallen daar niet onder.

  Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet, dan werkt de aanbetalingsregeling als volgt:
 • U draagt uw vordering ter hoogte van de aanbetaling over aan de Stichting Garantieregelingen CBW (CBW-erkend).
 • U ontvangt een verklaring, waarmee u een vervangende overeenkomst kunt sluiten met een andere CBW-erkende deelnemer. Deze verrekent, kort gezegd, de aanbetaling met de nieuwe overeenkomst. Het is niet mogelijk om zonder deze verklaring een vervangende overeenkomst te sluiten.
 • De regeling voorziet dus niet in terugbetaling van de aanbetaling.

  Het voorgaande betreft een vereenvoudigde weergave van de voorwaarden en werking van de aanbetalingsregeling. De volledige uitleg met rekenvoorbeelden kunt u nalezen in bovengenoemde CBW-erkend-voorwaarden en op de website van CBW-erkend. Daar kunt u ook digitaal een beroep doen op de regeling, als de curator geen oplossing kan bieden, zoals het geval is.

Helaas kunnen door het faillissement geen orders geleverd worden of geld worden terugbetaald.

Dit betekent helaas dat indien u een weborder heeft geplaatst u de vordering kunt indienen bij de curator onder overlegging van de factuur. Ook indien u wacht op een terugbetaling kunt u deze eveneens indienen bij de curator.

Indien u leverancier bent gelieve eveneens een e-mail te zenden aan insolventies@bnlegal.nl voorzien van uw facturen en uw algemene voorwaarden.De rechter-commissaris heeft in de faillissementen van Doucheconcurrent te Schiedam of te Beverwijk op grond van artikel 63a faillissementswet op 18 januari jl. een zogenaamde afkoelingsperiode van 1 maand afgekondigd hetgeen betekent dat goederen niet kunnen worden opgeëist en/of afgehaald tenzij er uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is van de curator en rechter-commissaris.

U kunt ook reageren via het contactformulier op onze website.