Problemen met het nieuwe ontslagrecht

De kranten kopten er op 24 januari jl. mee. Door invoering van de WWZ, het nieuwe ontslagrecht, is grote onzekerheid ontstaan bij zowel werknemers als werkgevers rondom het ontslagtraject. Daardoor worden veel zaken geschikt voor hogere bedragen dan door de wetgever met de nieuwe transitievergoeding was voorzien. Waarom eigenlijk?

Werkgevers zijn enerzijds bang dat door de strengere ontslagregels een verzoek om ontbinding bij de kantonrechter, dan wel een ontslagvergunning bij het UWV (bij bedrijfseconomisch ontslag) zal worden afgewezen. Werknemers zijn weer bang dat zij bij een procedure alleen de vooral voor jongere werknemers lage transitievergoeding ontvangen en zijn dus bereid om een ruimere regeling te aanvaarden in een vroeg stadium om een procedure te voorkomen.

Daarbij komt dat de eerste uitspraken van rechters in 'nieuwe' arbeidszaken laten zien dat de rol van de rechter niet beperkt is tot het afstempelen van een vooraf bepaalde transitievergoeding. Doordat de rechter ook een billijke vergoeding kan toekennen, weet de werkgever bij voorbaat niet wat de vergoeding zal zijn. De wetgever had de billijke vergoeding bedoeld als uitzondering, maar veel rechters grijpen er naar als de rechter vindt dat het ontslag aan de werkgever te wijten is.

Hoe kan Veldhuijzen & Nuiten u helpen?

Onze specialist arbeidsrecht Jaap Wijnja geeft graag een workshop bij u op kantoor over het nieuwe ontslagrecht en de eerste ontwikkelingen die in de rechtspraak en bij het UWV waar te nemen zijn. Zo weet u uw kansen beter in te schatten en kunt u het nodige geld bij ontslag besparen. Dat kan tijdens een lunch of diepgaander tijdens een dagdeel, waarbij de inhoud naar wens op uw organisatie kan worden afgestemd.

Jaap Wijnja staat al 25 jaar regelmatig zowel werkgevers als werknemers bij in ontslagzaken en arbeidsconflicten. Neem gerust contact met hem op met uw vragen of voor een kennismakingsgesprek.

Neem contact op

Problemen met het nieuwe ontslagrecht