A+ Cooperatie UA, Onderhoudsbedrijf

Op 28 april 2015 is de cooperatie Onderhoudsbedrijf A+ U.A. door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.15.325.F.1328.1.19

Het faillissement is op 24 april 2020 geeindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

Verdere informatie

T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl