AMK Groep

Op 2 oktober 2018 zijn de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid AMK GWW B.V., AMK Installatietechniek B.V., AMK Projectontwikkeling B.V. en AMK Holding B.V. , allen gevestigd te (3255 LJ) Oude Tonge aan de Langeweg nr. 9, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is op 5 oktober 2018 als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.18.360.F.1307.1.18;
https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.18.363.F.1307.1.18;
https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.18.362.F.1316.1.19; en
https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.18.361.F.1316.1.19

De faillissementen zijn inmiddels beeindigd bij gebrek aan baten.
Installatietechniek B.V. en Projectontwikkeling B.V. per 24 december 2019, AMK-GWW B.V. per 14 januari 2020 en Holding B.V. per 11 februari 2020.

Verdere informatie

T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl