Aveha Office Products B.V.

Op 5 augustus 2014 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aveha Office Products B.V., gevestigd te (3262 XE) Oud-Beijerland aan de Admiraal De Ruyterstraat nr. 58 B, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard.

Bij beschikking d.d. 1 oktober 2015 is Mr. P.J.E.M. Nuiten aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 11 september 2014 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 22 december 2014 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 23 maart 2015 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 24 juni 2015 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 29 december 2015 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 27 juli 2016 is hier te raadplegen
het eindverslag d.d. 6 december 2016 is hier te raadplegen

Bij beschikking van 14 maart 2017 is het faillissement opgeheven bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten en Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl