BBN Projecten B.V.

Op 9 december 2014 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BBN Projecten B.V., gevestigd te (3316 BT) Dordrecht aan de Pieter Hoebeeweg nr. 99, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. A.J. Oskam is aangesteld tot curator.

Bij vonnis d.d. 5 oktober 2015 is Mr. A.J. Oskam vervangen door Mr. M.M.E. Bowmer.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.14.1037.F.1315.1.19

Het faillissement is per 31 januari 2020 geeindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

Verdere informatie

T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl