Beukenbos B.V. voorheen h.o.d.n. ADT-van den Heuvel en ADT Dieseltechniek

Op 26 november 2013 is de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Beukenbos B.V. voorheen h.o.d.n. ADT-Van den Heuvel en ADT Dieseltechniek, gevestigd te (3311 JE) Dordrecht aan de Buiten Kalhaven 2-6, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is aangesteld tot curator.

Crediteuren
kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde
vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden
(specificaties, rekeningen e.d.).

English
On the 26 th of November 2013 the private limited company according to
Dutch law Beukenbos B.V. a.k.a. ADT-van den Heuvel B.V. and ADT Dieseltechniek, registered at Buiten Kalkhaven 2-6 (3311 JE) Dordrecht was declared bankrupt by the district court
of Rotterdam, with the appointment of Mr. P.J.E.M. Nuiten as trustee in
bankruptcy. All claims must be submitted with full proof and
documentation of the claim.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 27 december 2013 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 8 april 2014 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 28 augustus 2014 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 27 november 2014 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 26 mei 2015 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 26 november 2015 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 25 mei 2016 is hier te raadplegen
het eindverslag d.d. 6 december 2016 is hier te raadplegen

Het faillissement zal op 1 augustus 2017 worden opgeheven wegens de toestand van de boedel.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl