BNMA B.V. voorheen h.o.d.n. B&S Glassmoulds B.V.

Op 18 oktober 2016 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.N.M.A. voorheen h.o.d.n. B&S Glassmoulds B.V., gevestigd te (4143 HS) Leerdam aan de Gildenstraat nr. 38, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is als curator aangesteld.

Mededelingen
Door de rechter-commissaris is een afkoelingsperiode bevolen tot 7 december 2016.

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

het eerste verslag d.d. 15 november 2016 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 1 februari 2017 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 25 april 2017 is hier te raadplegen
het vierde tevens eindverslag d.d. 16 augustus 2017 is hier te raadplegen

Op 15 augustus 2017 zal er een pro forma verificatievergadering plaatsvinden.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten en Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl