Boeter en Zonen B.V. , Aannemersbedrijf C.

Op 22 september 2015 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aannemersbedrijf C. Boeter en Zonen B.V. tevens h.o.d.n. Boeter Bouwbedrijf Middelharnis, Boeter Bouwbedrijf en Enervartief, gevestigd te (3245 KG) Sommelsdijk aan de Langeweg nr. 111, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Bij beschikking d.d. 23 september 2015 is door de rechter-commissaris een afkoelingsperiode van één maand bevolen.

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u
eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden na afloop van de afkoelingsperiode
ontvangt u nader bericht.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 2 november 2015 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 2 februari 2016 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 25 mei 2016 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 31 augustus 2016 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 1 maart 2017 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 29 augustus 2017 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 28 november 2017 is hier te raadplegen
het achtste verslag d.d. 28 februari 2018 is hier te raadplegen
het negende verslag tevens eindverslag d.d. 28 mei 2018 is hier te raadplegen

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl