Bold Customers Solutions B.V.

Op 20 juni 2017 is de besloten vennootschap Bold Customers Solutions B.V. , gevestigd te (2661 CR) Bergschenhoek aan de Bergweg-Noord nr. 40, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

het vierde verslag d.d. 10 april 2018 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 5 juli 2018 is hier te raadplegen
het zesde verslag tevens eindverslag d.d. 11 oktober 2018 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 5 februari 2019 geeindigd vanwege gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl