Borneman Consultancy Ltd.

Op 27 januari 2015 is de vennootschap naar buitenlands recht Borneman Consultancy Ltd., gevestigd te (2902 GP) Capelle aan den IJssel aan de Paulus Potterlaan 8, unit E2, statutair gevestigd te Cardiff, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. A.J. Oskam is aangesteld tot curator. Per 1 oktober 2015 is Mr. Oskam vervangen door Mr. M.M.E. Bowmer.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 24 februari 2015 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 26 mei 2015 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 17 september 2015 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 22 december 2015 is hier te raadplegen
het eindverslag d.d. 28 juni 2016 is hier te raadplegen.

Op 10 januari 2017 is het faillissement opgeheven bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl