Boutestijn Onderhoud & Advies B.V.

Op 24 mei 2012 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boutestijn Onderhoud & Advies B.V., gevestigd te (3071 PR) Rotterdam aan het Handelsplein nr. 3, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Bij beschikking d.d. 1 oktober 2015 is Mr. M.M.E. Bowmer aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het derde verslag d.d. 26 juni 2013 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 20 januari 2014 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 3 juli 2014 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 26 februari 2015 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 17 september 2015 is hier te raadplegen
het achtste verslag d.d. 17 maart 2016 is hier te raadplegen
het eindverslag d.d. 23 september 2016 is hier te raadplegen

Bij beschikking van 10 januari 2017 is het faillissement opgeheven bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@veldlaw.nl