Busco Detachering en Technische Diensten B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 10 maart 2015 werd de besloten vennootschap BuscoDetachering en Technische Diensten B.V., gevestigd te (3078 SB) Rotterdam aan de Backershagen 33, in staat van faillissement verklaard. Bij beschikking d.d. 1 oktober 2015 is Mw. Mr. M.M.E. Bowmer aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 8 april 2015 is hier te raadplegen.
het tweede verslag d.d. 9 juli 2015 is hier te raadplegen.
het derde verslag d.d. 8 oktober 2015 is hier te raadplegen.
het vierde verslag d.d. 7 januari 2016 is hier te raadplegen.
het vijfde verslag d.d. 14 juli 2016 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 27 januari 2017 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 27 juli 2017 is hier te raadplegen
het achtste tevens eindverslag d.d. 26 oktober 2017 is hier te raadplegen

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl