Café Marché 010 h.o.d.n. Palace De Kroon

Op 17 april 2018 is de besloten vennootschap Café Marché 010 handelend onder de naam Palace De Kroon, gevestigd te (3032 SB) Rotterdam aan de Vijverhofstraat nr. 43, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is als curator aangesteld.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.18.152.F.1316.1.19

Het faillissement is bij beschikking van 17 september 2019 geeindigd bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl

Café Marché 010 B.V. h.o.d.n. Palace De Kroon

Op 17 april 2018 is de besloten vennootschap Café Marché 010 handelend onder de naam Palace De Kroon, gevestigd te (3032 SB) Rotterdam aan de Vijverhofstraat nr. 43, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is als curator aangesteld.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.18.152.F.1316.1.19

Het faillissement is bij beschikking van 17 september 2019 geeindigd bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl