Cetin Benelux B.V., Loon- en Uitzendbureau

Op 2 oktober 2014 is de besloten vennootschap Loon- en Uitzendbureau Cetin Benelux B.V., voorheen gevestigd te (3047 AT) Rotterdam aan de Vareseweg 121-123, door de rechtbank Rotterdam, in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden na afloop van de afkoelingsperiode ontvangt u nader bericht.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 3 november 2014 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 10 februari 2015 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 7 mei 2015 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 4 augustus 2015 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 3 februari 2016 is hier te raadplegen
het eindverslag d.d. 2 juni 2016 is hier te raadplegen

Op 18 november 2016 is het faillissement beeindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl