Datacom Drechtsteden B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 24 maart 2015 werd de besloten vennootschap Datacom Drechtsteden B.V., gevestigd te (3355 EP) Papendrecht aan de Biezen nr. 22, in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 22 april 2015 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 28 juli 2015 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 9 november 2015 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 4 februari 2016 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 8 augustus 2016 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 6 februari 2017 is hier te raadplegen
het zevende verslag tevens eindverslag d.d. 2 augustus 2017 is hier te raadplegen

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl