Dees Groep B.V.

Op 15 oktober 2019 is de besloten vennootschap Dees Groep B.V. (voorheen Dees Schilderwerken B.V.), gevestigd te (3316 GH) Dordrecht aan de Galvanistraat 15, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is als curator aangesteld.

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.19.409.F.1300.1.19

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl