Deli Ridderkerk B.V.

Op 2 juni 2020 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deli Ridderkerk B.V. tevens h.o.d.n. Delifrance Ridderkerk , kantoorhoudende te (2981 ET) Ridderkerk aan de Ridderhof nr. 75, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.20.241.F.1300.1.20

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl