Distriparts Rotterdam VOF

Op 13 februari 2018 is de vennootschap onder firma Distriparts Rotterdam VOF, gevestigd te (3029 AR) Rotterdam aan de Gustoweg nr. 29-31, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is als curator aangesteld.

Mededelingen

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

het eerste verslag d.d. 14 maart 2018 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 14 juni 2018 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 13 september 2018 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 13 december 2018 is hier te raadplegen

Het faillissement is bij beschikking van 28 januari 2020 beeindigd bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl