Domotica Projecten B.V.

Op 28 januari 2014 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Domotica Projecten B.V. h.o.d.n. Dopro, gevestigd te (3356 LX) Papendrecht aan de Buitendijks nr. 23, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 25 februari 2014 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 22 mei 2014 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 22 augustus 2014 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 20 november 2014 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 19 mei 2015 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 19 november 2015 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 18 mei 2016 is hier te raadplegen
het eindverslag d.d. 10 augustus 2016 is hier te raadplegen

Bij beschikking van 10 januari 2017 is het faillissement opgeheven bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl