Dosvas Vastgoedonderhoud B.V.

Op 1 juli 2014 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dosvast Vastgoedonderhoud B.V., gevestigd te (3047 BJ) Rotterdam aan de Melbournestraat nr. 26 C, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Bij beschikking d.d. 1 oktober 2015 is Mr. M.M.E. Bowmer aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 3 april 2014 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 29 oktober 2014 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 29 januari 2015 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 29 april 2015 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 29 oktober 2015 is hier te raadplegen
het zesde tevens eindverslag d.d. 12 april 2016 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 2 augustus 2016 opgeheven bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl