EMZ Construction & Welding B.V.

Op 11 juni 2019 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EMZ Construction & Welding B.V., kantoorhoudende te (3316 AZ) Dordrecht aan de 's-Gravendeelsedijk nr. 200, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Bij uitspraak van 30 december 2020 is Mr. J.H. Huybens in de plaats van Mr J. C. Sorbi als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.19.225.F.1307.1.20

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl