Energo Projects B.V.

Op 24 oktober 2017 is de besloten vennootschap Energo Projects B.V., gevestigd te (2921 LB) Krimpen aan den IJssel aan de Industrieweg nr. 2, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

het tweede verslag d.d. 22 februari 2018 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 22 mei 2018 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 22 augustus 2018 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 23 november 2018 is hier te raadplegen

Het faillissement is bij beschikking van 3 september 2019 beeindigd bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl