Esroca Beheer B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 24 maart 2015 werd de besloten vennootschap Esroca Beheer B.V., gevestigd te (3353 XL) Papendrecht aan het Blauw Druifje nr. 1, in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 22 april 2015 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 30 juli 2015 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 5 november 2015 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 4 februari 2016 is hier te raadplegen
het vijfde tevens eindverslag d.d. 20 juli 2016 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 18 oktober 2016 geeindigd wegens de toestand des boedels

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl