Everyway Sales B.V.

Op 14 juli 2020 is de besloten vennootschap Everyway Sales B.V., gevestigd te (3319 GW) Dordrecht aan de Vissersdijk Beneden nr. 70 door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Bij uitspraak van 28 februari 2022 is Mr. J.H. Huybens als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.20.303.F.1307.1.22

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl