Fleet Sign Reclame B.V.

Op 24 juli 2018 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fleet Sign Reclame B.V., kantoorhoudende te (2921 LZ) Krimpen aan den IJssel aan de Stormsweg nr. 2e, postadres te (1821 BV) Alkmaar aan de Einthovenstraat nr. 113, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is als curator aangesteld.

Meldingen

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.18.260.F.1328.1.19

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl