Fortucon Beheer B.V.

Op 19 mei 2009 is de besloten vennootschap Fortucon Beheer B.V., gevestigd te (3311 JG) Dordrecht aan de Burg. de Raadtsingel nr. 21, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 4 augustus 2009 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 22 maart 2010 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 17 november 2010 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 30 juni 2011 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 17 januari 2012 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 5 juli 2012 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 9 januari 2013 is hier te raadplegen
het achtste verslag d.d. 2 juli 2013 is hier te raadplegen
het negende verslag d.d. 16 januari 2014 is hier te raadplegen
het tiende verslag d.d. 2 juli 2014 is hier te raadplegen
het elfde verslag d.d. 17 december 2014 is hier te raadplegen
het twaalfde verslag d.d. 9 juni 2015 is hier te raadplegen
het dertiende verslag d.d. 8 december 2015 is hier te raadplegen
het veertiende verslag d.d. 14 juni 2016 is hier te raadplegen
het vijftiende verslag d.d. 14 december 2016 is hier te raadplegen
het zestiende verslag d.d. 2 juni 2017 is hier te raadplegen
het zeventiende verslag d.d. 29 augustus 2017 is hier te raadplegen
het achttiende verslag d.d. 29 november 2017 is hier te raadplegen
het negentiende verslag d.d. 28 februari 2018 is hier te raadplegen
het twintigste verslag d.d. 28 mei 2018 is hier te raadplegen
het eenentwintigste verslag d.d. 28 augustus 2018 is hier te raadplegen
het tweeentwintigste verslag d.d. 28 november 2018 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 3 september 2019 beeindigd bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl