Fortucon Financieel Adviesgroep B.V.

Op 30 september 2008 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fortucon Financieel Adviesgroep B.V., gevestigd te (3311 JG) Dordrecht aan de Burg. de Raadtsingel nr. 21, door de rechtbank Dordrecht in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is aangesteld tot curator.

Mededelingen

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/11.dor.08.107.F.1328.3.12

Het faillissement is bij beschikking van 4 februari 2020 beeindigd bij gebrek aan baten.

erdere informatie

T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators B.V.
E-mail: insolventies@veldlaw.nl