Garant Beveiliging B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 3 maart 2015 werd de besloten vennootschap Garant Beveiliging B.V., gevestigd te (3356 LD) Papendrecht aan de Ketelweg 33A, in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Per 23 maart 2015 zijn de activiteiten van Garant Beveiliging B.V. overgenomen door een nieuw daartoe opgerichte vennootschap Garant Beveiliging & Services B.V. Er is sprake van een activatransactie met medewerking van de curator. Garant Beveiliging B.V. is en blijft failliet. Voor vragen over voortgezette werkzaamheden en contracten verwijst de curator naar Garant Beveiliging & Services B.V. Tel.: 088 420 43 00

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 31 maart 2015 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 30 juni 2015 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 5 oktober 2015 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 12 januari 2016 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 12 juli 2016 is hier te raadplegen
het zesde tevens eindverslag d.d. 11 januari 2017 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 31 oktober 2017 geeindigd vanwege de toestand van de boedel.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl