Gare Du Nord B.V. en Gare Du Nord Binnenweg B.V., Restaurants

Op 31 januari 2017 is aan de besloten vennootschappen Restaurant Gare Du Nord B.V. en Restaurant Gare Du Nord Binnenweg B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3032 CD) Rotterdam aan de Almondestraat nrs. 317 en 321, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is als curator aangesteld.

Mededelingen

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Persbericht 16 februari 2017:

In tegenstelling tot berichten in de media, is er per 16 februari geen overeenstemming bereikt met een partij uit Bussum over verkoop van restaurant Gare du Nord. De curator is nog in overleg met verschillende partijen over een eventuele overname van het restaurant als geheel. Het biedingsproces zal op 17 februari naar verwachting afgerond zijn.

Persbericht 2 maart 2017

Lees hier het persbericht van de doorstartende partij van Gare du Nord over de voortzetting van het restaurant.

Faillissementsverslagen

het eerste verslag in Restaurant Gare du Nord B.V. d.d. 1 maart 2017 is hier te raadplegen
het eerste verslag in Restaurant Gare du Nord Binnenweg B.V. d.d. 1 maart 2017 is hier te raadplegen
het tweede verslag in Restaurant Gare du Nord B.V. d.d. 1 juni 2017 is hier te raadplegen
het tweede verslag in Restaurant Gare du Nord Binnenweg B.V. d.d. 1 juni 2017 is hier te raadplegen
het derde verslag in Restaurant Gare du Nord B.V. d.d. 31 augustus 2017 is hier te raadplegen
het derde verslag in Restaurant Gare du Nord Binnenweg B.V. d.d. 31 augustus 2017 is hier te raadplegen
het vierde verslag in Restaurant Gare du Nord B.V. d.d. 30 november 2017 is hier te raadplegen
het vierde verslag in Restaurant Gare du Nord Binnenweg B.V. d.d. 30 november 2017 is hier te raadplegen
het vijfde verslag in Restaurant Gare du Nord B.V. d.d. 28 februari 2018 is hier te raadplegen
het vijfde verslag in Restaurant Gare du Nord Binnenweg B.V. d.d. 28 februari 2018 is hier te raadplegen
het zesde verslag in Restaurant Gare du Nord B.V. d.d. 28 mei 2018 is hier te raadplegen
het zesde verslag in Restaurant Gare du Nord Binnenweg B.V. d.d. 28 mei 2018 is hier te raadplegen
het zevende verslag in Restaurant Gare du Nord B.V. d.d. 28 augustus 2018 is hier te raadplegen
het zevende verslag in Restaurant Gare du Nord Binnenweg B.V. d.d. 28 augustus 2018 is hier te raadplegen

De faillissementen zijn op 27 augustus 2019 opgeheven bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl