Horeca Exploitatie Mij. (off Corso)

Op 4 maart 2014 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Horeca Exploitatiemaatschappij Rotterdam B.V. (voorheen: Off Corso B.V.), gevestigd te (3015 AA) Rotterdam aan de Westzeedijk nr. 285, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Bij beschikking d.d. 1 oktober 2015 is Mr. M.M.E. Bowmer aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het vierde verslag d.d. 13 januari 2014 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 11 augustus 2014 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 2 maart 2015 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 24 september 2015 is hier te raadplegen
het achtste verslag tevens eindverslag d.d. 10 maart 2016 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 5 juli 2016 opgeheven wegens de toestand des boedels

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl