ICT (Inkoop Centrale Technische Bedrijven) B.V.

Op 18 oktober 2016 is de besloten vennootschap ICT (Inkoop Centrale Technische Bedrijven) B.V., gevestigd te (2901 BK) Capelle aan den IJssel aan de Elandstraat nr. 92 door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Bij uitspraak van 28 februari 2022 is Mr. P.J.E.M. Nuiten als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.16.529.F.1307.1.22

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl