Inspired Trainings B.V.

Op 9 september 2014 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inspired Trainings B.V., gevestigd te (2908 LH) Capelle aan den IJssel aan de Lylantse Plein nr. 1, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Bij beschikking d.d. 1 oktober 2015 is Mr. M.M.E. Bowmer aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 9 oktober 2014 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 8 januari 2015 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 8 april 2015 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 23 juli 2015 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 10 februari 2016 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 10 augustus 2016 is hier te raadplegen
het eindverslag d.d. 27 oktober 2016 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 22 april 2017 geeindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl