International House of Fruits, The

Op 22 januari 2013 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The International House of Fruits B.V. gevestigd te (3311 AM) Dordrecht aan de Kuipershaven 112, door de rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is aangesteld tot curator.

The International House of Fruits was een groothandel in groenten en fruit. Zij hield zich bezig met de im- en export van fruit en groenten.

Mededelingen
Schuldeisers van The International House of Fruits B.V. kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 21 februari 2013 is hier te raadplegen.
het tweede verslag d.d. 22 mei 2013 is hier te raadplegen.
het derde verslag d.d. 21 augustus 2013 is hier te raadplegen.
het vierde verslag d.d. 21 november 2013 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 24 februari 2014 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 22 augustus 2014 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 19 februari 2015 is hier te raadplegen
het achtste verslag d.d. 20 augustus 2015 is hier te raadplegen
het negende verslag d.d. 3 maart 2016 is hier te raadplegen
het eindverslag d.d. 27 juni 2016 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 20 januari 2017 geeindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl