Intriplo Projecten B.V.

Op 15 februari 2022 is de besloten vennootschap Intriplo Projecten B.V., gevestigd te (3316 GZ) Dordrecht aan de Pieter Zeemanweg nr. 146 door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Door de rechter-commissaris is op 24 februari 2022 een afkoelingsperiode van 1 maand (tot en met 23 maart a.s.) afgekondigd.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.22.31.F.1300.1.22

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl