Iz. Pols & Zn. B.V.

Op 14 oktober 2014 is de besloten vennootschap Iz. Pols & Zn B.V., gevestigd te (3316 KG) Dordrecht aan de Heliotroopring nr. 1200, door de rechtbank Rotterdam, in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden na afloop van de afkoelingsperiode ontvangt u nader bericht.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 20 november 2014 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 16 februari 2015 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 19 mei 2015 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 11 augustus 2015 is hier te raadplegen
het eindverslag d.d. 2 februari 2016 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 28 juni 2016 geeindigd bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl