J & F Multimedia B.V.

Op 11 december 2012 is de besloten vennootschap J&F Multimedia B.V., gevestigd te Den Haag aan de Henricuskade nr. 63, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Bij beschikking d.d. 1 oktober 2015 is Mr. P.J.E.M. Nuiten aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het derde verslag d.d. 6 februari 2014 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 21 augustus 2014 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 3 maart 2015 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 10 september 2015 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 24 maart 2016 is hier te raadplegen
het eindverslag d.d. 26 september 2016 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 3 februari 2017 geeindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@veldlaw.nl