Jansen & Jansen Bloemen Ridderkerk B.V.

Op 18 juli 2019 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jansen & Jansen Bloemen Ridderkerk B.V., voorheen gevestigd te (2981 EG) Ridderkerk aan de Jan Steenstraat nr. 4, door de rechtbank Rotterdam, in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is als curator aangesteld.

Crediteuren

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.19.241.F.1300.1.19

Het faillissement is bij beschikking van 11 augustus 2020 beeindigd bij gebrek aan baten.

Verdere informatie

T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl