K&P Constructie B.V.

Op 4 november 2022 is de besloten vennootschap K&P Constructie B.V., gevestigd te (3331 HH) Zwijndrecht aan de Burgemeester Jansenlaan nr. 189 door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard onder gelijktijdige intrekking van de surseance van betaling. Mr. M.M.E. Bowmer is als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/10.rot.22.241.F.1306.1.22

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl