Karin de Zoete Groep

Op 14 november 2017 is aan de besloten vennootschap Karin de Zoete Gewichtskliniek Rotterdam B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3012 NC) Rotterdam aan de Weena-Zuid nr. 154, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is als curator aangesteld.

Op 17 november 2017 is aan de besloten vennootschap Karin de Zoete Gewichtskliniek Haarlem B.V., statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te (3012 NC) Rotterdam aan de Weena-Zuid nr. 154, door de rechtbank Haarlem in staat van faillissement verklaard en overgedragen aan de rechtbank Rotterdam. Mr. M.M.E. Bowmer is als curator aangesteld.

Op 17 november 2017 is aan de besloten vennootschap Karin de Zoete Gewichtskliniek Arnhem B.V., statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende te (6811 KA) Arnhem aan het Willemsplein nr. 4, door de rechtbank Gelderland in staat van faillissement verklaard en overgedragen aan de rechtbank Rotterdam. Mr. M.M.E. Bowmer is als curator aangesteld.

Op 21 november 2017 is aan de besloten vennootschap De Zoete Holding B.V., gevestigd te (8075 PM) Elspeet aan de Middenweg nr. 6, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is als curator aangesteld.

Crediteuren

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

het eerste verslag d.d. 15 december 2017 in het faillissement van Karin de Zoete Gewichtskliniek Rotterdam B.V. is hier te raadplegen
het eerste verslag d.d. 18 december 2017 in het faillissement van Karin de Zoete Gewichtskliniek Haarlem B.V. is hier te raadplegen
het eerste verslag d.d. 18 december 2017 in het faillissement van Karin de Zoete Gewichtskliniek Arnhem B.V. is hier te raadplegen
het eerste verslag d.d. 21 december 2017 in het faillissement van De Zoete Holding B.V. is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 15 maart 2018 in het faillissement van Karin de Zoete Gewichtskliniek Rotterdam B.V. is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 19 maart 2018 in het faillissement van Karin de Zoete Gewichtskliniek Haarlem B.V. is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 19 maart 2018 in het faillissement van Karin de Zoete Gewichtskliniek Arnhem B.V. is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 19 maart 2018 in het faillissement van De Zoete Holding B.V. is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 14 juni 2018 in het faillissement van Karin de Zoete Gewichtskliniek Rotterdam B.V. is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 19 juni 2018 in het faillissement van Karin de Zoete Gewichtskliniek Haarlem B.V. is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 19 juni 2018 in het faillissement van Karin de Zoete Gewichtskliniek Arnhem B.V. is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 19 juni 2018 in het faillissement van De Zoete Holding B.V. is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 13 september 2018 in het faillissement van Karin de Zoete Gewichtskliniek Rotterdam B.V. is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 19 september 2018 in het faillissement van De Zoete Holding B.V. is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 13 december 2018 in het faillissement van Karin de Zoete Gewichtskliniek Rotterdam B.V. is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 19 december 2018 in het faillissement van De Zoete Holding B.V. is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 19 december 2018 in het faillissement van Karin de Zoete Gewichtskliniek Haarlem B.V. is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 19 december 2018 in het faillissement van Karin de Zoete Gewichtskliniek Arnhem B.V. is hier te raadplegen

De faillissementen zijn in september 2019 beeindigd bij gebrek aan baten.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl