Ketelweg Bouw B.V. h.o.d.n. Leenman Bouw

Op 27 mei 2014 is de besloten vennootschap Ketelweg Bouw B.V. voorheen h.o.d.n. Leenman Bouw, gevestigd te (3356 LD) Papendrecht aan de Ketelweg nr. 61 F, door de rechtbank Rotterdam, in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Bij beschikking d.d. 28 mei 2014 is door de rechter-commissaris een afkoelingsperiode van één maand bevolen.

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden na afloop van de afkoelingsperiode ontvangt u nader bericht.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 1 juli 2014 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 29 september 2014 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 12 december 2014 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 16 maart 2015 is hier te raadplegen
het vijfde tevens eindverslag d.d. 9 september 2015 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 10 januari 2017 geeindigd vanwege de toestand van de boedel.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl