Kindertjesboom B.V., de

Op 15 december 2015 is het faillissement uitgesproken van De Kindertjesboom B.V., gevestigd aan de Wagenmakerij 11 te (2993 AT) Barendrecht. Mr. M.M.E. Bowmer is aangesteld tot curator en mr. A.J. van Spengen is benoemd tot rechter-commissaris.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten worden crediteuren verzocht dit binnen vier weken na faillissement te melden voorzien van de bescheiden waaruit bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud, huurkoop of lease blijkt.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 12 januari 2016 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 12 april 2016 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 12 juli 2016 is hier te raadplegen
het eindverslag d.d. 11 oktober 2016 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 16 mei 2017 geeindigd vanwege de toestand van de boedel.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl