Koudijs Groep B.V.

Op 22 december 2015 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koudijs Groep B.V. , statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (2103 AP) Heemstede aan de Valkenburgerlaan nr. 26, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u
eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden na afloop van de afkoelingsperiode
ontvangt u nader bericht.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 2 februari 2016 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 19 mei 2016 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 23 augustus 2016 is hier te raadplegen
het eindverslag d.d. 23 november 2016 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 4 juli 2017 geeindigd vanwege de toestand van de boedel.

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl