Lavital Rotterdam B.V.

Op 8 november 2016 is de besloten vennootschap Lavital Rotterdam B.V. , gevestigd te (3067 LA) Rotterdam aan de Jacob van Campenplein nr. 55, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

Het zesde verslag tevens eindverslag d.d. 15 februari 2018 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 19 oktober 2018 geeindigd vanwege het verbindend worden van de slotuitdelingslijst

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl