Llux Content B.V. h.o.d.n. Motion Media

Op 28 oktober 2015 is het faillissement uitgesproken van Llux Content B.V., gevestigd aan de Schiekade 34 te (3032 AJ) Rotterdam. Mr. M.M.E. Bowmer is aangesteld tot curator en mr. V.M. de Winkel is benoemd tot rechter-commissaris.

Mededelingen
Llux Content B.V. handelde onder de naam Motion Media. De besloten vennootschap Motion Media B.V., eveneens gevestigd te Rotterdam, is echter niet failliet.

Verkoop onderneming:
Lux Content B.V. is een TV producent en filmmaker met een jong enthousiast team. Geïnteresseerde partijen in overname van de onderneming als geheel kunnen zich tot en met 15 november aanstaande melden bij de curator.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten worden crediteuren verzocht dit binnen vier weken na faillissement te melden voorzien van de bescheiden waaruit bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud, huurkoop of lease blijkt.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 24 november 2015 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 24 februari 2016 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 24 mei 2016 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 24 augustus 2016 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 23 februari 2017 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 23 augustus 2017 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 23 november 2017 is hier te raadplegen
het achtste verslag d.d. 22 februari 2018 is hier te raadplegen
het negende verslag d.d. 22 mei 2018 is hier te raadplegen
het tiende verslag d.d. 22 augustus 2018 is hier te raadplegen
het elfde verslag tevens eindverslag d.d. 9 januari 2019 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 18 juni 2019 beeindigd bij gebrek aan baten.

Verdere informatie

T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Bowmer en Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@bnlegal.nl