Monster Auto B.V.

Op 29 oktober 2013 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Monster Auto B.V. tevens h.o.d.n. Auto Monster, Monster Occasions, Monster Chevrolet, Monster Fiat, Lancia Fiat Professional, Monster Groep en Cars & Joy, gevestigd te (3319 LG) Dordrecht aan de Ploegstraat nr. 9, door de rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Bij beschikking d.d. 29 oktober 2013 is door de rechter-commissaris een afkoelingsperiode bevolen.

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden na afloop van de afkoelingsperiode ontvangt u nader bericht.

zomer-/winterbanden:
Inmiddels heeft de curator een partij gevonden die voor klanten de banden zullen wisselen en desgewenst opslaan. Dit betreft Service Only te Dubbeldam. Zij nemen op zeer korte termijn telefonisch contact met de klanten op om een afspraak te maken.

Voor de bandenwissel geldt het gebruikelijke tarief van € 75,00 inclusief BTW. Voor verdere opslag dienen klanten zelf afspraken te maken met Service Only.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 26 november 2013 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 27 februari 2014 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 27 mei 2014 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 26 augustus 2014 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 26 februari 2015 is hier te raadplegen
het zesde tevens eindverslag d.d. 30 juli 2015 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 1 maart 2016 opgeheven bij gebrek aan baten

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten
E-mail: insolventies@veldlaw.nl