My Delivery Transport B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 2 juni 2015 werd de vennootschap onder firma My Delivery Transport V.o.f. en haar vennoten, gevestigd te (2913 LZ) Nieuwerkerk aan den IJssel aan de Maalderij nr. 12, in staat van faillissement verklaard. Bij beschikking d.d. 1 oktober 2015 is Mr. P.J.E.M. Nuiten aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 2 juli 2015 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 19 oktober 2015 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 14 januari 2016 is hier te raadplegen
het vierde verslag tevens eindverslag d.d. 18 april 2016 is hier te raadplegen

Het faillissement is op 18 oktober 2016 geeindigd wegens de toestand des boedels

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl